Stajnia Leźno położona ok. 500m od jeziora Wielkie Leźno stanowi doskonałą bazę na wypady wędkarskie.

Jezioro Wielkie Leźno jest atrakcyjnym łowiskiem szczupakowym, w którym można złowić duże sztuki. Leży ono na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, na granicy województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w powiecie brodnickim, gminie Brzozie. Powierzchnia jeziora to 81,7 hektara. Obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi. Obręb ochronny w okresie od 1 marca do 31 lipca obejmuje całą zatokę w zachodniej części jeziora . Na jeziorze znajduje się wyspa w pobliżu której warto szukać drapieżników, jednak wędkowanie z wyspy jest zabronione. Maksymalna głębokość łowiska to ok. 15 metrów. Dostęp do wody dość swobodny, liczne pomosty oraz miejsca na dłuższą zasiadkę. Polecam to łowisko głównie amatorom spinningu z racji występowania dużej populacji szczupaka (wschodnia część jeziora w pobliżu miejscowości Wielkie Leźno, jest moim zdaniem najlepszą miejscówką na szczupaka (na przykład  w dniu 16 .10.2014 Jan Szymański wędkarz z Kurzętnika, złowił w jeziorze Wielkie Leźno  szczupaka o wadze ponad 10 kilogramów), choć i o ryby spokojnego żeru tu nietrudno.

Rybostan jest standardowy – leszcze, płocie, liny, wzdręgi, szczupaki, okonie, węgorze. Woda jeziora czysta. Na wzdręgi i liny można nastawić się w tej zakreślonej zatoce, ale dopiero od 1 sierpnia, bo to obręb ochronny. Leszcze, płocie i okonie dobrze brały z pomostów, które są kawałek dalej. Na naszym jeziorze stosujemy przynęty standardowe  pochodzenia zwierzęcego ( białe i czerwone robaki ) i roślinnego  (dobrze sprawdza się pęczak i kukurydza ). Jeżeli będzieci mieli łódkę, to pomiędzy wyspą a lądem jest płytka, kamienista górka – tam można poszukać ładnych garbusów.  Na łowy w tym jeziorze można także zabrać w większych ilościach pszenicę, bułkę tartą i ewentualnie jakieś gotowe mieszanki.

Jezioro Wielkie Leźno należy do Polskiego Związku Wędkarskiego.

Jezioro Wielkie Leźno – mapa batymetryczna

Ofertę połowową uzupełniają prywatne łowiska udostępnione dla wędkarzy. W pobliżu Stajni Leźno mamy 3 takie łowiska a w niedużej odległości znajdziemy ich o wiele więcej.

Nieograniczone możliwości wędkowania stwarza położenie Gospodarstwa „Stajnia Leźno” na Pojezierzu Brodnickim.

Jeziora i rzeki to największe bogactwo Pojezierza Brodnickiego. Na obszarze ok. 1000 km2  znajduje się ok. 100 jezior o pow. ponad 1 ha. Są to w większości jeziora rynnowe układające się w dwie południkowe rynny rzek – Strugi Brodnickiej i Skarlanki, a jeziorność obszaru wynosi ponad 5%. największe jezioro Pojezierza Brodnickiego to Wielkie Partęczyny (324 ha), a najgłębsze to  Zbiczno (41,6m) . W większości jeziora otoczone są lasami.

Dzierżawcą zdecydowanej większości z nich jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. Jeziora są systematycznie zarybiane narybkiem wielu gatunków.

Ponad połowę zbiorników wodnych Pojezierza  Brodnickiego stanowią jeziora przepływowe, co powoduje systematyczną wymianę wody; część z nich jest zasilana rzekami i strumieniami. Liczna populacja płoci, wzdręg i uklei umożliwia utrzymanie wysokich  stanów populacji drapieżników: szczupaków, sandaczy, okoni, a w jeziorach mających połączenie z rzekami występują bolenie. Od kilku lat w wybranych jeziorach rośnie liczba sumów. Niewątpliwą atrakcją dla wędkarzy są także dorodne karpie, liny i karasie, nierzadko osiągające imponujące rozmiary. W niektórych zbiornikach można jeszcze spotkać wpuszczone w latach 60-70 amury, tołpygi i karasie srebrzyste. Obecnie obowiązuje zakaz prowadzenia zarybień gatunkami obcymi, z wyjątkiem karpi, które hodowano w Polsce już w XVI w. Liczne stada leszczy, a także sieje, jazie, węgorze i klenie dopełniają różnorodność ichtiofauny jezior Pojezierza Brodnickiego.W ośrodku w Grzmiący na Pojezierzu Brodnickim od kilku lat trwają starania o przywrócenie populacji jesiotra ostronosego. Co roku około 70 tys. narybku trafia do Drwęcy i Wisły. Jesiotr średnio ma wielkość 2,5 m i waży około 100 kg. (waga jesiotra może przekraczać nawet 300 kg )

Możliwość wykupienia pozwolenia na amatorski połów ryb w gospodarstwie  pani Magdaleny Miąskowskiej w Małym Leźnie 54 tel.564935606 kom. 50674112, gdzie można wypożyczyć łódkę i za opłatą bezpiecznie zostawić samochód.

Wszystkie formalności związane z wędkowaniem i informacjami na terenie powiatu brodnickiego można załatwić w Brodnicy, w siedzibie Koła Miejskiego, które mieści się przy ul. Ceglanej 18 , tel. 56 49 3111, a w każdą pierwszą środę miesiąca oraz drugi wtorek miesiąca od godziny 17.00 można tu załatwić formalności potrzebne do wędkowania.

KARTA WĘDKARSKA

Zdanie egzaminu jest warunkiem uzyskania karty wędkarskiej, która kosztuje 10 złotych. Opłata za egzamin to 30 złotych, ulgowa 5 zł – dla osób powyżej 70 roku życia . Karta wędkarska uprawnia opłacenia składki członkowskiej PZW ( składka ogólnopolska), co jest konieczne do wykupienia tzw zezwolenia na wędkowanie ( składka okręgowa ). Istnieją również tzw. składki okresowe (1-dniowe, 3-dniowe i 7-dniowe ), które mogą wykupić członkowie PZW, jak i niezrzeszeni, czyli ci, co nie mają opłaconej aktualnej składki członkowskiej, ale warunkiem jest posiadanie karty wędkarskiej.

Na pewne ulgi w procedurze i opłatach mogą liczyć młodzi wędkarze -zgodnie z „Regulaminem amatorskiego połowu ryb” Polskiego Związku Wędkarskiego, a także z zapisami Ustawy o Rybactwie Śródlądowym.

  • Młodzież do 16 lat zwolniona jest z konieczności zdawania egzaminu, nie wpłaca też tzw. wpisowego, jednak wędkować może tylko pod opieką osoby do tego uprawnionej, posiadającej kartę wędkarską, w ramach jej limitu. Młodzież posiadająca kartę uczestnika, czyli należąca do PZW, może łowić samodzielnie jedynie pod opieką dorosłego. Osoby, które należą do PZW są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków takich jak: zawały serca, wylewy, uszkodzenia ciała, utonięcia i innych nagłych zdarzeń.
  • Kobiety oraz młodzież ucząca się powyżej 16- do 24 lat, w tym także studenci, zwolnieni są z opłaty za egzamin.

W trakcie trwania roku szkolnego, tj. od września do czerwca działa Rejonowa Szkółka Wędkarska z siedzibą w budynku Koła Miejskiego PZW w Brodnicy, która szkoli najmłodszych adeptów sztuki wędkarskiej, w zajęciach tych może brać udział młodzież do lat 16 . Dokładne informacje na temat kart wędkarskich, opłat, szkoleń i egzaminów – w PZW Brodnica, ul. Ceglana, tel. +48 56 49 31 111.