W odległości  ok. 12 km od „Stajni Leźno” w  Górznie, znajduje się Park Linowy, który oferuje 4 trasy:

  •     Trasa dla dzieci – przeznaczona dla najmłodszych, 9 przeszkód z siatką zabezpieczającą przed upadkiem;
  •     Trasa niska – przeznaczona jest dla początkujących, 13 przeszkód
  •     Trasa średnia – przejście dla bardziej zaawansowanych, z 16 przeszkodami
  •     Trasa tyrolkowa – zjazd na linie; najtrudniejsza trasa, składająca się z trzech zjazdów, w tym najdłuższym ok. 100 metrów

Infrastruktura parku linowego to przede wszystkim sieć lin i przeszkód tworzących cztery trasy o różnym stopniu trudności. Wejścia na poszczególne poziomy tworzą drabiny i ścianki wspinaczkowe wyposażone w liny ułatwiające podejścia. Na całej długości tras zabezpieczenie stanowi stalowa lina. Główną osią komunikacyjną jest ciąg schodów biegnących w dół zbocza i przecinających się z biegnącymi równolegle do zbocza ścieżkami. Obsługą parku zajmują się przeszkoleni instruktorzy.