W bezpośrednim sąsiedztwie Stajni Leźno lasy należące do Nadleśnictwa Lidzbark i Nadleśnictwa Brodnica są także obszarem Górznieńsko- Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego leżącego w obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski.

Atrakcje związane z naturą są wyjątkowo liczne.

Oferta Nadleśnictwa Lidzbark to:

 1. Ścieżka przyrodniczo-leśna „Nad Jeziorem Lidzbarskim”

Jej trasa ma długość około 2,5 km. Biegnie po morenowym terenie z kilkoma mniejszymi wzniesieniami. Na jej trasie zapoznać się można z pojęciem grądów, całoroczną pracą leśnika, łowiectwem, obejrzeć z pomostu widok na Jezioro Lidzbarskie oraz przejść uroczą Aleją Dębów Pomnikowych. Ścieżka czynna przez cały rok, przeznaczona do samodzielnego zwiedzania.

 1. Ścieżka przyrodniczo-leśna OHZ Konopaty

Długością nie przekracza 1 km. Trasa ścieżki jest bogato zaopatrzona w tablice edukacyjne, a także inne urządzenia pokazowe, zatem można ją samodzielnie zwiedzać i organizować na niej letnie, jak i zimowe lekcje przyrody. Dodatkową atrakcją ścieżki są zagrody z muflonami, dzikiem i bażantami, a także leśna skocznia i interaktywne tablice w języku angielskim służące poznaniu tropów zwierząt. Ścieżka czynna przez cały rok, przeznaczona do samodzielnego zwiedzania.

 1. Muzeum Leśne

Powstało w 2005 roku. Znajduje się ono bezpośrednio przy siedzibie Nadleśnictwa Lidzbark. Zgromadzono tu tablice dotyczące zagadnień leśnych, sprzęt i urządzenia stosowane dawniej w leśnictwie oraz przekroje drewna różnych gatunków drzew. Można tu zobaczyć m.in. pierwszy komputer Nadleśnictwa Lidzbark, sprzęt do żywicowania, sprzęt do pomiaru i cechowania drewna, starą centralkę telefoniczną, urządzenia stosowane w ochronie lasu. Muzeum można zwiedzać samodzielnie w dni robocze w godzinach od 7 do 15.

 1. Szlaki rowerowe

Od 2008 roku w Nadleśnictwie Lidzbark funkcjonuje sieć szlaków rowerowych biegnących przez malownicze krajobrazowo tereny o dużych walorach przyrodniczych. Łącznie wyznaczono 7 szlaków rowerowych. Dzięki współpracy Nadleśnictwa Lidzbark z Urzędem Miasta i Gminy Lidzbark oraz Starostwem Powiatowym w Żurominie udało się oznakować prawie 80 km szlaków rowerowych. Szlaki w Gminie Lidzbark rozpoczynają się przy tzw. małym jeziorku, natomiast szlaki województwa mazowieckiego rozpoczynają się w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Konopatach.

 

Oferta Górznieńsko- Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego to:

Górznieńsko-Lidzbarski Nordic Walking Park

Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego wyznaczono cztery nowe ścieżki piesze, skierowane głównie do miłośników nordic walkingu, pn. „Górznieńsko-Lidzbarski Nordic Walking Park”. Trasy mają swój początek we wsi Ruda przy byłej siedzibie Nadleśnictwa Ruda i tworzą cztery pętle o łącznej długości ok. 29 km.

W skład Nordic Walking Parku wchodzą ścieżki: żółta o długości 2,6 km, zielona o długości 5,7 km biegnąca przez Górzno, czerwona (10,4km) i oznakowana kolorem czarnym 10,2 km pętla. Trasy prowadzą leśnymi duktami i drogami Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Rezerwat przyrody „Jar Brynicy”, ok. 500-letni pomnikowy Dąb Rzeczypospolitej, zabytkowy młyn wodny w Górznie, czy jaz na rzece Brynicy w Traczyskach, to tylko niektóre z czekających na trasach atrakcji. Zdecydowana większość szlaków to drogi leśne. Niewielkie fragmenty prowadzą asfaltem, chodnikiem oraz polnymi drogami. Trasy są czytelnie oznakowane. Wzdłuż nich rozmieszczono tablice zawierające propozycje ćwiczeń do wykonania oraz punkty pomiaru tętna. W Rudzie oraz przy plaży miejskiej w Górznie ustawiono tablice z ogólnymi informacjami na temat nordic walking, a także mapą z naniesionymi trasami.

Górznieńsko – Lidzbarski Nordic Walking Park to sieć, gdzie trasy posiadają punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują. Umożliwia to dowolne wydłużanie, skracanie przejść lub zmianę kierunku marszu. Oferta skierowana jest nie tylko do entuzjastów nordic walkingu, ale również do miłośników innych dyscyplin, takich jak biegacze czy narciarze biegowi.

Szlaki i ścieżki w G-LPK

Szlaki piesze:

 • Szlak niebieski (Górzno – Bachotek) – 44 km
 • Szlak zielony (Górzno – Łąkorz) – 56 km
 • Szlak czerwony (Budzyń – Grunwald Pole Bitwy) – 100 km

Szlaki rowerowe:

1. na terenie województwa kujawsko- pomorskiego:

 • szlak niebieski ,,Centralny” – Górzno, Fiałki, Czarny Bryńsk, Bryńsk Szlachecki, Górzno – 26,2 km
 • szlak pomarańczowy ,,Północny” – Górzno, Traczyska, Gutowo, Fiałki, Górzno – 26 km
 • szlak czerwony ,,Południowy” – Górzno, Bryńsk Szlachecki, Nowy Świat, Wierzchownia, Górzno – 28,2 km

2. na terenie województwa mazowieckiego:

 • szlak (czarny) ,,Wokół Lasu” 14,4 km
 • szlak (czerwony) ,,Konopaty” 11,2 km
 • szlak (niebieski) ,,Piotrowski” 7,0 km
 • szlak (żółty) ,,Na Majdany” 11,8 km
 • szlak (zielony) ,,Śliwkowa Graniczny” 9,4 km

3. na terenie województwa warmińsko- mazurskiego:

 • szlak niebieski – wokół Jeziora Lidzbarskiego – 8 km
 • szlak czerwony – wokół jeziora Piaseczno – 12 km
 • szlak zielony – Lidzbark, Klonowo, Jar Brynicy – 3 km

Serdecznie zapraszamy na ścieżki przyrodniczo-edukacyjne:

 • Ścieżka „Szumny Zdrój”
 • „Do rezerwatu Czarny Bryńsk”
 • „Do Dębu Rzeczypospolitej”
 • „Wilczełyko”
 • „Wokół jeziora Górzno”

Oprócz tego na terenie Parku funkcjonują:

 • Leśna Ścieżka Dydaktyczna „Nad Jeziorem Lidzbarskim” przy Nadleśnictwie Lidzbark
 • Ścieżka dydaktyczna w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Konopatach

Szlaki piesze:

 • Szlak niebieski (Górzno – Bachotek) – 44 km
 • Szlak zielony (Górzno – Łąkorz) – 56 km
 • Szlak czerwony (Budzyń – Grunwald Pole Bitwy) – 100 km

Szlaki rowerowe:

1. na terenie województwa kujawsko- pomorskiego:

 • szlak niebieski ,,Centralny” – Górzno, Fiałki, Czarny Bryńsk, Bryńsk Szlachecki, Górzno – 26,2 km
 • szlak pomarańczowy ,,Północny” – Górzno, Traczyska, Gutowo, Fiałki, Górzno – 26 km
 • szlak czerwony ,,Południowy” – Górzno, Bryńsk Szlachecki, Nowy Świat, Wierzchownia, Górzno – 28,2 km

2. na terenie województwa mazowieckiego:

 • szlak (czarny) ,,Wokół Lasu” 14,4 km
 • szlak (czerwony) ,,Konopaty” 11,2 km
 • szlak (niebieski) ,,Piotrowski” 7,0 km
 • szlak (żółty) ,,Na Majdany” 11,8 km
 • szlak (zielony) ,,Śliwkowa Graniczny” 9,4 km

3. na terenie województwa warmińsko- mazurskiego:

 • szlak niebieski – wokół Jeziora Lidzbarskiego – 8 km
 • szlak czerwony – wokół jeziora Piaseczno – 12 km
 • szlak zielony – Lidzbark, Klonowo, Jar Brynicy – 3 km

 

Serdecznie zapraszamy na ścieżki przyrodniczo-edukacyjne:

 • Ścieżka „Szumny Zdrój”
 • „Do rezerwatu Czarny Bryńsk”
 • „Do Dębu Rzeczypospolitej”
 • „Wilczełyko”
 • „Wokół jeziora Górzno”

Oprócz tego na terenie Parku funkcjonują:

 • Leśna Ścieżka Dydaktyczna „Nad Jeziorem Lidzbarskim” przy Nadleśnictwie Lidzbark
 • Ścieżka dydaktyczna w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Konopatach

Krótka charakterystyka ścieżek:

Ścieżka „Szumny Zdrój” – trasa o długości 6 km. Rozpoczyna się w małym ogrodzie dendrologicznym, w którym można zapoznać się z gatunkami drzew rosnącymi w lasach Parku. Ścieżka zaopatrzona jest w liczne tablice edukacyjnych. Przebiega przez tereny o bardzo urozmaiconej rzeźbie. Zobaczyć można takie formy polodowcowe jak kemy, jary czy zagłębienia wytopiskowe. Najciekawszym punktem jest okazała nisza źródliskowa, będąca osobliwością rezerwatu. Na terenie rezerwatu występuje ponadto wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin.

„Do rezerwatu Czarny Bryńsk” – trasa o długości 4 km. Ścieżka prowadzi głównie przez tereny leśne, m.in. przez Powierzchnię Badawczo-Dydaktyczną. Punktem docelowym jest florystyczno-torfowiskowy rezerwat „Czarny Bryńsk”, obejmujący granicami śródleśne eutroficzne jezioro Czarny Bryńsk wraz z przybrzeżnym pasem szuwarów, torfowisk i zarośli łozowych. Przy brzegach jeziora obficie rośnie rzadki w tej części Polski subatlatycki gatunek – kłoć wiechowata.

„Do Dębu Rzeczypospolitej” – trasa o długości 8 km prowadząca przez tereny o urozmaiconej młodoglacjalnej rzeźbie do rezerwatu „Jar Brynicy II”. W trakcie wędrówki można zobaczyć liczne formy polodowcowe m.in. ozy, sandry, doliny oraz rozległy jar rzeki Brynicy. Głównym punktem jest największy w Parku pomnik przyrody – „Dąb Rzeczypospolitej”.

„Wilczełyko” – ścieżka o długości 3 km. Trasa przebiega nieopodal siedziby G-LPK. Poszczególne punkty przystankowe oznaczone są tabliczka informacyjnymi. Po drodze mijamy stanowiska chronionych roślin tj. wawrzynek wilczełyko, zawilec gajowy, widłak jałowcowaty, a także pomnikowe drzewa (Bogdan, Bolek, Lolek) oraz oczko wodne, będące miejscem rozrodu traszki grzebieniastej.

„Wokół jeziora Górzno” – trasa o długości 5,8 km o dużych walorach krajobrazowych. Przebiega głównie przez malownicze tereny bezleśne. Na trasie jest sporo punktów widokowych. Na uwagę zasługuje polodowcowy krajobraz wsi Fiałki z taki formami jak drumliny, kemy i ozy oraz oczkiem wodnym „Rzekotka”, będącym użytkiem ekologicznym.

Leśna Ścieżka Dydaktyczna „Nad Jeziorem Lidzbarskim” – ścieżka edukacyjna o długości 2,5 km, znajdująca się przy siedzibie Nadleśnictwa Lidzbark. Na trasie można poszerzyć wiedzę na temat ekosystemów leśnych, funkcji lasów a także poznać proste urządzenia łowieckie tj. paśniki, lizawki.  Integralną część ścieżki stanowi urocza Aleja Dębów Pomnikowych.

Ścieżka dydaktyczna w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Konopaty – trasa ścieżki jest bogato zaopatrzona w tablice edukacyjne oraz różne urządzenia pokazowe. Można ją samodzielnie zwiedzać oraz organizować letnie, jak i zimowe lekcje przyrody.

Fauna

Do najcenniejszych gatunków, które umieszczone zostały w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt należą gniazdujące w liczbie zaledwie kilku par: Bocian czarny, kania ruda, bielik, orlik krzykliwy, zasiedlające trzcinowiska bąk, żuraw, kropiatka czy derkacz. Gatunkami o specyficznych wymaganiach środowiskowych są ptaki terenów bagiennych i podmokłych. Na zabagnionych fragmentach doliny Brynicy, Jezior Bryńskich i Mełna gniazdują takie gatunki jak: bąk, gęgawa, gągoł, kszyk, krwawodziób, rybitwa czarna, błotniak stawowy.

Na terenie parku można zaobserwować wiele ptaków drapieżnych ( np.: kania czarna, kania ruda, myszołowy, jastrzębie), a także spotykamy największego polskiego ptaka drapieżnego– bielika.

Bogatą w gatunki grupę stanowią nietoperze. Na obszarze GLPK stwierdzono występowanie 10 gatunków nietoperzy, co stanowi 90% potencjalnej chiropterfauny tej części niżu Polski.

Świat zwierząt w parku otwierają rzadziej spotykane zwierzęta jak wilki, rysie, bobry czy łosie.

Na terenie parku jest 7 rezerwatów przyrody

 •     „Szumny Zdrój „ o powierzchni 37.04 ha. utworzony w 1955 r.
 •     „Jar Brynicy „o powierzchni 29.47 ha. utworzony w 1955 r.
 •     „Jar Brynicy II „o powierzchni 28.27 ha. utworzony w 2001 r.
 •     „Ostrowy nad Brynicą” o powierzchni 2.06 ha.utworzony w 1962 r.
 •     „Czarny Bryńsk „o powierzchni 1313 ha. utworzony w 1963 r.
 •     „Klonowo”  o powierzchni 30.85 ha. utworzony w 1958 r.
 •     „Płociczno”  o powierzchni 182.35 ha. utworzony w 1997 r.

oraz 34 pomniki przyrody, wśród których najpopularniejszy jest szacowany na 500 lat „Dąb Rzeczpospolitej” o obwodzie 664 cm i wysokości 34 m.

Rezerwaty przyrody w G-LPK

Czarny Bryńsk – rezerwat florystyczno-torfowiskowy o pow. 13,13 ha. Utworzony został w 1963 roku dla ochrony stanowiska rzadkiej w tej części Polski subatlatyckiej rośliny szuwarowej – kłoci wiechowatej i innych gatunków roślin torfowiskowych. Rezerwat obejmuje śródleśne eutroficzne jezioro Czarny Bryńsk, przy brzegach którego obficie rośnie kłoć wiechowata wraz z przybrzeżnym pasem szuwarów, torfowisk, zarośli łozowych i lasu. Znajdują się tu duże skupienia grzybieni białych, a w najgłębszych partiach wody występują „łąki ramienicowe” utworzone przez glony. Na torfowisku przejściowym występują cenne zbiorowiska mszarne z rosiczką okrągłolistną, przygiełką białą i bagnicą torfową.

Jar Brynicy – rezerwat geomorfologiczno-leśny o pow. 29,47 ha, utworzony 1955 roku. Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest malowniczy fragment doliny rzeki Brynicy. Rzeka płynie w krętym jarze, którego strome zbocza wznoszą się na 40-50 m. U podnóży skarp występują źródliska. Zbocza jaru porasta las o cechach zespołu naturalnego z grądem subkontynentalnym, klonowo-lipowym grądem zboczowym i borem mieszanym. Na dnie doliny w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki występują płaty olsu i podgórskiej formy łęgu jesionowego. Wiek drzewostanów wynosi około 140-160 lat. Jest to miejsce lęgowe bociana czarnego, zimorodka i pluszcza.

Jar Brynicy II – rezerwat leśny o pow. 28,27 ha, utworzony w 2001 roku. Sąsiaduje z położonym po drugiej stronie rzeki Brynicy rezerwatem o tej samej nazwie Celem ochrony jest zachowanie naturalnego lasu grądowego i interesującego geomorfologicznie fragmentu doliny Brynicy wciętego w wysoczyznę morenową. Zbocza jaru są tu bardzo strome i osiągają wysokość do 20 m. Rzeka na tym odcinku jest kręta i charakteryzuje się dużym spadkiem. Przyległą wysoczyznę porastają lasy reprezentujące najrzadszy typ grądów – zboczowe grądy grabowo-dębowo-sosnowe z dzwonkiem szerokolistnym, gatunkiem ginącym w Polsce. Drzewa tych lasów osiągają wiek ponad 200 lat.

Klonowo – rezerwat leśny o pow. 32,64 ha, położony nad brzegiem Jeziora Lidzbarskiego. Utworzony został w 1958 roku. Ochronie podlega fragment lasu mieszanego z dorodnym drzewostanem, porastającym teren o urozmaiconej rzeźbie. Dwa główne zespoły leśne rezerwatu to przenikające się wzajemnie bór mieszany i grąd subkontynentalny. W drzewostanie przeważają 200-letnie sosny z domieszką grabu i dębu szypułkowego. W rezerwacie rosną liczne gatunki rzadkie i chronione tj. wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, konwalia majowa czy marzanka wonna.

Ostrowy nad Brynicą – rezerwat leśny utworzony w 1962 roku dla ochrony lasu sosnowo-lipowego z udziałem interesujących i rzadko spotykanych roślin kserotermicznych. Jego powierzchnia wynosi 2,06 ha. Położony jest na tzw. „wyspie mineralnej” wśród dużego kompleksu torfowisk niskich nad rzeką Brynicą. Zbiorowisko leśne reprezentuje typ grądu subkontynentalnego. Na niewielkiej powierzchni występuje również łęg jesionowo-olszowy. W górnym piętrze drzewostanu dominuje 150-letnia sosna, w niższym zaś – lipa drobnolistna.

Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego – rezerwat leśny o pow. 37,04 ha (w tym 5,71 ha ścisłej ochrony). Powstał w 1958 roku. Położony jest nad brzegiem Jeziora Młyńskiego. Ochronie podlega fragment lasu liściastego o naturalnym charakterze, porastający strome zbocza rynny polodowcowej. Rzeźba terenu rezerwatu jest bardzo urozmaicona. Skarpę jeziorną rozcinają głębokie wąwozy, w których znajdują się liczne źródliska. Największą osobliwością geomorfologiczną jest potężna nisza źródliskowa o kamienistym dnie i stromych zboczach. Dominujące zbiorowiska leśne to zajmujące zbocza skarpy grąd subkontynentalny i klonowo-lipowy grąd zboczowy, łęg jesionowo-olszowy rosnący na dnie wąwozów w rejonie źródlisk i wzdłuż cieków oraz ols, występujący na bagnistym brzegu jeziora. W drzewostanie spotyka się 180-letnie sosny i 100-letnie graby. W niższych warstwach lasu rośnie wiele roślin chronionych, m.in. wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, storczyk Fuchsa, obuwik pospolity, czosnek niedźwiedzi.

Wszystkie powyższe rezerwaty wchodzą w obręb Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Lidzbarska”.

Mszar Płociczno – rezerwat torfowiskowy o pow. 182,39 ha, utworzony w 1997 roku. Obejmuje największy w regionie kompleks torfowiska przejściowego z zanikającym jeziorem eutroficznym. Kompleks otoczony jest lasami, wśród których dominują bory sosnowe. Mniejszy udział mają bory mieszane oraz łęg jesionowo-olszowy i brzezina bagienna. Na obrzeżu lasu i torfowisk występują zarośla łozowe. Torfowisko w centrum ma postać mszaru kępkowo-dolinkowego, z rzadka porośniętego pojedynczymi niskimi sosnami i brzozami. Występują tu również liczne rzadkie i chronione gatunki roślin tj.: turzyca strunowa, fiołek torfowy, bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, narecznica grzebieniasta, pływacz drobny, starzec błotny oraz 5 gatunków widłaków: widłak goździsty, widłak spłaszczony, widłak jałowcowaty, wroniec widlasty oraz widłak cyprysowaty. Obszar rezerwatu w całości wchodzi w obręb Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Mszar Płociczno”.