REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ PRZY KONIACH

Regulamin zachowania się przy koniach

1. Zachowanie podczas kontaktu z koniem

 • Odpowiedzialność za uczestników ponosi instruktor i dlatego podopieczni zobowiązani są do bezwzględnego posłuszeństwa przy kontaktach z końmi
 • Uczestnik podczas zajęć musi być ubrany w strój do jazdy konnej: bryczesy lub inne niekrępujące ruchów spodnie, dopasowaną bluzę lub kurtkę, oficerki lub sztylpy i sztyblety,ewentualnie pełne buty, kask lub toczek
 • Zabrania się noszenia obuwia typu klapki lub sandały podczas kontaktu z koniem
 • Kask lub toczek nosimy cały czas podczas kontaktu z koniem (podczas przygotowania konia do jazdy, prowadzenia, jazd oraz czynności po jazdach)
 • Wszystkie kontakty z koniem muszą odbywać się w obecności instruktora lub opiekuna
 • Nie biegamy przy koniach, nie krzyczymy, nie wykonujemy gwałtownych ruchów, które mogą zaskoczyć konia – koń jest zwierzęciem łagodnym, ale bardzo płochliwym
 • Nie wolno podchodzić do konia od strony zadu
 • Do konia podchodzimy przy uprzednim, głośnym oznajmieniu „na bok”, „nastąp się” itp.
 • Gdy boimy się lub nie potrafimy sobie poradzić z czynnościami wykonywanymi przy koniu zwracamy się do instruktora o wskazówki a ten zawsze chętnie pomoże i wytłumaczy
 • Nie można posiadać przy sobie telefonów komórkowych, iPODów, odtwarzaczy mp3,słuchawek i innych tego typu wynalazków – zmniejsza to naszą czujność i może doprowadzić do spłoszenia konia
 • Nie bijemy konia – Może Ci oddać!
 • Nie siłujemy się z koniem – Jest silniejszy
 • Każdy wypadek lub zauważoną nieprawidłowość mogącą spowodować zagrożenie zgłaszamy niezwłocznie
 • Zapoznajemy się z charakterystyką (opisem poszczególnych koni) wywieszonych w siodlarni lub na stronie internetowej

2. Zachowanie w stajni

 • Wejść do boksu można tylko i wyłącznie w obecności instruktora i za jego pozwoleniem
 • Nigdy nie wchodzimy do boksu konia, gdy ten jest ustawiony zadem do wejścia (może kopnąć)
 • Zanim wejdziesz do boksu konia, poinformuj go o tym głosem, tak żeby zwrócił na Ciebie uwagę
 • Konie wyprowadzamy z boksów tylko na sygnał instruktora, w podanej przez niego kolejności
 • Konie wyprowadzamy z boksu zawsze na uwiązie (prawa ręka na kantarze, lewa trzyma końcówkę uwiązu, idziemy obok lewej przedniej nogi konia, uważając aby nas nie nadepnął)
 • Nie próbujemy utrzymać konia na siłę – jeżeli się wyrywa ( a nie jesteśmy w stanie go utrzymać), bezpieczniej jest puścić konia, niż dać się wlec

3. Zachowanie się przy czyszczeniu i przygotowaniu koni do jazd

 • Wszystkie czynności związane z czyszczeniem, siodłaniem i kiełznaniem muszą być wykonywane pod opieką i nadzorem instruktora lub za jego zgodą i wiedzą
 • Konie przygotowujemy do jazdy zawsze przy uwiązach na zewnątrz (w wyjątkowych sytuacjach, na polecenie instruktora – w stajni)
 • Konie przywiązujemy do koniowiązów na wyznaczone miejsca stosując tzw. węzeł bezpieczeństwa
 • W czasie przygotowywania konia do jazdy nie przechodzimy za zadem konia, nie kucamy przy koniu, nie siadamy na ziemi oraz nie siadamy na koniowiązach
 • Nigdy nie zostawiamy koni bez opieki przy koniowiązach
 • Wszystkie zauważone rany, otarcia, zgrubienia itp. u konia zgłaszamy instruktorowi

4. Zachowanie się podczas jazd konnych i przejazdów wozem taborowym

 • Podczas jazd konnych należy bezwzględnie przestrzegać poleceń instruktora i opiekuna
 • Nie rozmawiamy, nie krzyczymy, nie marudzimy i uważnie wykonujemy polecenia instruktora
 • Na wydawane polecenia należy reagować natychmiastowo
 • Ewentualne problemy należy natychmiast zgłaszać instruktorowi
 • Na konie wsiadamy zawsze na znak instruktora, w toczku na głowie – zapiętym!
 • Wsiadamy zawsze na padoku, z lewej strony konia, trzymając wodze w lewej ręce – nigdy nie puszczamy wodzy!
 • Ruszamy na wyraźną komendę instruktora, w wyznaczonej przez niego kolejności
 • Podczas jazdy nie żujemy gumy
 • Pilnujemy odległości między końmi! – nie podjeżdżamy za blisko innych koni – grozi to kopnięciem nie tylko konia, ale i jeźdźca
 • Jazdę kończymy na znak instruktora, pamiętając, aby zawsze podziękować wierzchowcowi
 • Podczas jazdy wozem nie wolno opuszczać wyznaczonych miejsc
 • Stanie podczas jazdy wozem jest zabronione

 

PAMIĘTAJMY, ŻE ZASADY TE OPRACOWANO DLA WASZEGO BEZPIECZEŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWA KONI

Uczestnicy obozu zobowiązani są do przestrzegania powyższych zasad.

 

Zapoznałem się z powyższymi zasadami
i zobowiązuje się do ich przestrzegania

………………………………..

podpis uczestnik