Oferta edukacyjna

Koń jako przyjaciel człowieka:

prezentacja, historia ,użytkowanie i praktyczny pokaz oraz nauka jazdy konnej na kucykach, hucułkach, konikach polskich, szajrach, koniach wielkopolskich lub osłach.

Jazda western:historia, prezentacja, pokaz jazdy oraz podstawowa nauka jazdy na koniu.

Biobudownictwo:

warsztaty budownictwa z gliny dla szkół, prezentacja i praktyczne zajęcia. Budowa domów na drzewie, prezentacja i pokaz oraz zajęcia z Żywej Architektury.

Geocaching:

co to jest geocaching, jak zakładać kesze (skrzynki), zajęcia terenowe (szukanie keszy).

Produkt wiejski:

czyli produkcja żywności konwencjonalnej i ekologicznej: warsztaty z pieczenia chleba, produkcji sera, masła, domowego wyrób wędlin, kiszenia kapusty, wędzenia ryb.

Edukacja przyrodniczo-leśna:

  • Prezentacja na temat przyrody w parku oraz zajęcia terenowe.
  • Nauka jazdy konnej
  • Warsztaty z kowalstwa
  • Warsztaty bębniarskie
  • Warsztaty ceramiczne
  • Warsztaty rękodzieła z siana i mchu
  • Warsztaty wyrobu papieru czerpanego

Edukacja ekologiczna:

rolnictwo ekologiczne oraz naturalni sprzymierzeńcy.